Stichting 4WATER

Stichting 4Water
Onze doelstelling:
Wij willen zoveel mogelijk fondsen inzamelen voor goede doelen. Momenteel doen we dat voor het Ronald McDonald Kinderfonds en meer specifiek voor het Ronald McDonald Kinderhuis in Veldhoven. In onze oprichtingsakte staat letterlijk :
“De stichting heeft als doel: het verwerven van (sponsor-)gelden ten behoeve van goede doelen en al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”
Ons beleidsplan op hoofdlijnen:
• We zamelen zoveel mogelijk sponsorgelden in voor erkende goede doelen, die we jaarlijks beschikbaar stellen door het zelfstandig uitvoeren van acties of werkzaamheden in het kader van andere evenementen;
• We zijn en blijven een kleine groep van enthousiaste vrijwilligers (max. 25) om de bestuurbaarheid van de stichting te kunnen blijven garanderen;
• We attenderen onze omgeving voortdurend en zoveel mogelijk op het goede doel dat we nastreven;
• We zijn eerlijk, betrouwbaar en transparant in woord en geschrift;
• We stralen te allen tijde een positief gedrag uit voor wat betreft de zaken van de stichting;
• We nemen geen risico’s die het imago of de financiële situatie van de stichting nadelig beïnvloeden of de samenleving kunnen schaden.
Ons beloningsbeleid:
Onze inzet is geheel op vrijwillige basis. We kennen geen persoonlijke beloning; financieel noch in natura. Onze beloning is puur emotioneel als we jaarlijks weer een mooi bedrag kunnen overmaken op de rekening van het goede doel.
Ons bestuur (per 1-1-2019)
Voorzitter: Ad Vlemminx
Secretaris : Geert Schilders,
Penningmeester : Mariëlla van der Linden

Kamer van Koophandel en Belastingdienst
De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (KvK 64871177). Een uitreksel van het register vind je hier en kent formele statuten. De statuten vind je afschrift hier.

Ons fiscaal nummer is : 8558.83.807